Návody pro jednotlivá povolání

Návody pro povolání

Obecné

DOMÁCÍ KONTROLA

  • ZMĚŘTE SI TEPLOTU

Pokud máte zvýšenou teplotu nebo některý z nejčastěji sledovaných příznaků koronavirové nákazy, kontaktujte nejdříve telefonicky svého lékaře a až poté se případně omluvte z práce. 

  • POUŽIJTE NOVOU ČI VYVAŘENOU ROUŠKU

Nejprve si umyjte důkladně ruce a obličej. Poté si nasaďte čistou roušku. Pokud používáte látkovou roušku, musí být vypraná či vyvařená a vyžehlená. 

CESTA DO PRÁCE

  • NEDOTÝKEJTE SE OBLIČEJE

Každým dotykem očí, nosu, úst či uší zvyšujete riziko přenosu.

  • NEJEZTE, NEPIJTE A NEKUŘTE

Během cesty do práce v ideálním případě nejezte a nepijte, případně k pití užívejte brčko. Manipulace s rouškou, například kvůli cigaretě, je riziková.

  • UDRŽUJTE SI ODSTUP

Pokud to jde, držte se od ostatních cestujících co nejdále.

  • KÝCHEJTE DO PŘEDLOKTÍ

Pokud máte nutkání zakašlat, přikryjte si ústa předloktím, nikoliv dlaní.

  • OMEZTE DOTYK

Ať už jde o mobilní telefon anebo madlo v dopravním prostředku, snažte se limitovat věci, kterých se dotknete. V ideálním případě si nasaďte jednorázové nebo jiné ochranné rukavice. Rozhodně se ale ani s nimi nedotýkejte svého obličeje.

PO PŘÍCHODU DO PRÁCE A PŘED ODCHODEM DOMŮ

  • UMYJTE SI RUCE

Ze všeho nejdříve si umyjte ruce mýdlem. Pokud není k dispozici, použijte antibakteriální gel s alkoholem.

  • UMYJTE SI OBLIČEJ

Pokud si v práci měníte roušku za novou, můžete si po pečlivém vyčištění rukou omýt také obličej. Pokud roušku neměníte, za žádných okolností s ní nemanipulujte. 

  • OČISTĚTE POVRCHY

Před tím, než začnete pracovat očistěte nejlépe jednorázovým dezinfekčním ubrouskem (či jiným dezinfekčním přípravkem) klávesnici počítače, telefon a všechna ostatní zařízení, kterých se dotýkáte rukama. Své místo po sobě očistěte také před odchodem.