Česko si za uplynulých dvacet let prošlo téměř dvacítkou krizových stavů. U těch nejzávažnějších byl jako klíčový pracovní orgán vlády aktivován navíc Ústřední krizový štáb. Během současné pandemie nového onemocnění COVID-19 je však jeho složení od těch předchozích odlišné.

Čínští vědci zveřejnili výsledky prvních studií zabývajících se významem nákazy COVID-19 u dětí. Sledován byl převážně mírný průběh onemocnění nejčastěji s horečkou, kašlem či zarudlým hrdlem. K závažnému průběhu onemocnění došlo u dětských pacientů zřídka. Obecně je prognóza nákazy COVID-19 u dětí příznivější než u dospělých.

Po několika týdnech od rozšíření virového onemocnění COVID-19 do celého světa, se objevují výsledky prvních vědeckých studií zabývajících se významem této nákazy v jednotlivých věkových skupinách. To, že je průběh onemocnění COVID-19 závažnější u starších osob, se ví již od počátku vypuknutí současné pandemie. Velmi časté jsou však dotazy rodičů na průběh onemocnění COVID-19 u dětí. V tomto článku jsme se pokusili odpovědět na nejčastější z nich.

Aktuality