Pracuji v restauraci

Fotka od Free-Photos z Pixabay

Lidé pracující v gastroprovozech se museli velmi rychle přizpůsobit nové situaci. I když je dostatečně tepelně upravené jídlo “bezpečné” a není zdrojem nákazy, možné riziko přenosu vzniká při jeho další manipulaci. Ať už jste tak u “výdejního okénka” a nebo připravujete pokrmy pro rozvoz, důležité je během zaměstnání důkladně dodržovat veškeré zásady prevence a zejména nepodceňovat příznaky koronavirové nákazy. Jen tak co nejvíce minimalizujete riziko šíření nákazy

Nechoďte nemocní do práce! 

Než se vydáte do práce, vyhodnoťte, zda se necítíte nemocní. Zkontrolujte zejména, zda nemáte některý z nejčastěji sledovaných příznaků koronavirové nákazy, kterými jsou:

 • Zvýšená teplota
 • Kašel nebo obtížné dýchání
 • Bolest svalů či únava

V případě, že se cítíte nemocní a trápí vás některý z těchto příznaků, kontaktujte telefonicky svého praktického či závodního lékaře, který bude dále organizovat poskytování zdravotní péče ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí. Na základě konzultace se svým lékařem se omluvte ze zaměstnání a zůstaňte doma. 

Pokud potřebujete poradit nebo více informovat v souvislosti s koronavirem, pak můžete využít celostátní informační linky ministerstva zdravotnictví 1212. Zavolat můžete také na nonstop infolinky Státního zdravotního ústavu: 724 810 106, 725 191 367 nebo 725 191 370.

Linky Krajské hygienické stanice, jejichž seznam najdete na webu koronavirus.mzcr.cz, jsou přednostně určeny pro potvrzené případy. Na tomto webu zároveň funguje chatbot, který dokáže zodpovědět základní otázky ohledně nového koronaviru. Tísňová linka 112 je přednostně určena pro pacienty ve vážném zdravotním stavu.

Cestou do práce buďte opatrní

Pokud je vaším jediným způsobem přepravy do práce městská hromadná doprava, dbejte kromě povinného nošení roušky, která musí být vždy čistá (tedy vypraná/vyvařená a vyžehlená), na další preventivní opatření, která snižují riziko nákazy. Před nástupem do dopravního prostředku si nasaďte jednorázové nebo jiné ochranné rukavice (ne z kůže, vlny nebo textilu). 

Během cesty se nedotýkejte obličeje a v ideálním případě nejezte, nepijte (případně k pití užívejte brčko) a telefonujte pouze na handsfree. S rouškou za žádných okolností nemanipulujte. Pokud je to možné, snažte se ve vozidle nedotýkat madel a rovnou se posadit. 

Dbejte na hygienu

Po příchodu do práce si umyjte ruce mýdlem dle návodu. Pokud si v práci měníte roušku za novou, můžete si po pečlivém vyčištění rukou omýt také obličej. Pokud roušku neměníte, za žádných okolností s ní nemanipulujte. Nezapomeňte po sobě očistit povrchy, kterých jste se dotýkali. Během dne se snažte dodržovat následující pravidla:

 • Nedotýkejte se obličeje, nemanipulujte s rouškou
 • Kdykoli máte příležitost, myjte si ruce mýdlem
 • Používejte důsledně ochranné prostředky – zejména rukavice
 • Před a po manipulaci s potravinami je vhodné si znovu umýt ruce a umýt i nástroje, které jste použili

Zabraňte šíření virů

Dbejte na čisté pracovní prostředí na celém “place” a dodržujte aktualizovaný sanitační řád provozovny.

 • Při práci nejezte ani nepijte. Na jídlo a pití sahejte teprve po umytí rukou
 • Požádejte zákazníky, zda by mohli platit bezhotovostně
 • Při kašli a kýchání si zakrývejte ústa a nos předloktím, nikoliv dlaní
 • Dbejte dodržování čistých a špinavých zón dle aktualizovaného provozního řádu provozovny
 • Pečlivě dezinfikujte místa, kterých se dotýká více lidí 
 • V případě potřeby si vyžádejte u zaměstnavatele dostatek odpadkových košů jak pro zaměstnance, tak návštěvníky
 • Koše pravidelně vynášejte

Zpracováno ve spolupráci s Cover Story