Jak se od sebe liší chřipka a koronavirus SARS-CoV-2?

Na první pohled by se mohlo zdát, že koronavirus si je s chřipkou v mnohém velmi podobný. Nenechte se mýlit. Podstatným rozdílem je čtyřicetkrát vyšší pravděpodobnost úmrtí při nákaze koronavirem, než je tomu u běžné chřipky. Platí to tak pro lidi všech věkových kategorií. 

Důležitým rozdílem mezi chřipkou a koronavirem je rychlost přenosu. Chřipka má kratší průměrnou dobu inkubace (čas mezi infekcí a projevem prvních příznaků) i kratší sériový interval (čas mezi dvěma pacienty v řetězci přenosů) než SARS-CoV-2. Sériový interval koronaviru se odhaduje mezi 5-6 dny, chřipka má interval 3 dny. Čili chřipka se šíří rychleji než COVID-19.

Důležitou cestou přenosu viru chřipky ve společnosti jsou děti (což vám může potvrdit každý rodič, který má svou ratolest ve školce). Pro koronavirus zatím data ukazují, že děti jsou méně postiženi než dospělí a míra klinických obtíží ve skupině 0-19 let je nízká. Což znamená, že během zavřených škol a sebekarantény není vhodné dávat děti na hlídání k prarodičům.

Zatímco projevy nemocí jsou si podobné, liší se podíl onemocnění se závažným průběhem. Pro COVID-19 má 80 % lidí průběh asymptomatický (bez příznaků) či jen jako lehké nachlazení, 15 % nakažených má závažný průběh, kdy potřebují nemocniční léčbu a kyslík, a 5 % nemocných prodělá kritickou formu, při níž je nutná plicní ventilace. Počet závažných a kritických průběhů je vyšší, než pozorujeme u chřipky.

Nejvíce ohroženi závažným průběhem chřipky jsou děti, těhotné ženy, starší osoby, osoby s chronickým onemocněním či s oslabenou imunitou (nemluvíme zde o oslabené imunitě po konci zimy, ale o lidech s rakovinou, transplantací a podobně). Pro COVID-19 zřejmě platí, že závažným a kritickým průběhem jsou ohroženi spíše starší lidé či pacienti s už existujícími zdravotními problémy (diabetes, vysoký krevní tlak, kardiovaskulární onemocnění).

Čím jsou si viry podobné?

Za prvé, chřipka i lehký průběh koronaviru se podobně projevují. Ale COVID-19 má vyšší jak procento pacientů se závažným průběhem, tak procento lidí, kteří na onemocnění zemřou.

Za druhé, oba viry se přenáší kontaktem, kapénkami, kontaminovanými předměty a povrchy. Z tohoto důvodu jsou uplatňovaná všeobecná zdravotní opatření podobná. Časté mytí rukou, řádná „kýchací“ etiketa (kýchat do ohbí lokte či do papírového kapesníku, který člověk ihned vyhodí).  

Autor je patofyziolog na 3. lékařské fakultě UK

Zdroje:

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200306-sitrep-46-covid-19.pdf?sfvrsn=96b04adf_2

https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/coronavirus/coronavirus-disease-2019-vs-the-flu