Pomohou současná léčiva v boji proti novému koronaviru?

Zdroj: Pixabay

Autor:
Kateřina Krystýnková, studentka farmacie, VFU Brno

Oponentura:
Zdeněk Zadražil, buněčná imunologie, Přírodovědecká a 1. lékařská fakulta UK
Lukáš Dušek, farmaceut

Experti z celého světa se snaží najít léčiva, která by pomohla pacientům s nemocí COVID-19. Nejznámější z aktuálně vyvíjených léků je Remdesivir, který je podáván prvnímu pacientovi v Česku. Vědci doufají, že by mohla pomoci i léčiva proti HIV nebo malárii.

Léčba pacientů s nemocí COVID-19 se v současnosti zaměřuje primárně na zmírnění  příznaků onemocnění, je tedy podpůrná a symptomatická. Lékaři využívají zejména léčiva tlumící horečku a kašel, u některých pacientů je též nutné použít umělou plicní ventilaci. (1) Současně probíhá velké množství klinických testování léčiv, která by mohla být účinná i na nemoc samotnou. Často se jedná o přípravky, u nichž byla prokázána účinnost v léčbě jiných virových onemocnění, jako jsou HIV, ebola, hepatitidy, SARS, MERS a další. Výhodou těchto léčiv je to, že v případě prokázaného účinku je jejich chování již známější a bude možné je nasadit rychleji, než vyvinout kompletně nový lék.

Remdesivir je první schválené léčivo proti COVID-19 pro použití v ČR

Prvním a zatím jediným léčivem, které Státní ústav pro kontrolu léčiv schválil k použití v České republice, je neregistrovaný přípravek Remdesivir, jak uvedla tisková zpráva Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 17. 3. 2020. Toto léčivo je určeno pro pacienty v kritickém stavu, kteří jsou s COVID-19 hospitalizováni a jsou na umělé plicní ventilaci. Žádost o léčbu pacienta tímto přípravkem u nás, kterou podává lékař, musí být pro každého pacienta zvlášť schválena společností Gilead (výrobce přípravku) a Ministerstvem zdravotnictví ČR (2). Aktuálně se Remdesivir již podává pacientovi v Praze, který je napojen na mimotělní membránovou oxygenaci – ECMO.  Přípravek již byl úspěšný při léčbě pacientů v Číně (3) i v USA (4).

Remdesivir patří mezi léčiva označovaná jako nukleosidová analoga. Ta zastavují množení viru, který tak zjednodušeně řečeno nemůže ničit další buňky (léčivo cílí na virový enzym RNA-dependentní-RNA-polymerázu, který je klíčový pro syntézu virové RNA). Dalším přípravkem ze stejné skupiny léčiv je Favipiravir, který je účinný na široké spektrum virových onemocnění včetně eboly (5), a v Číně již byl oficiálně schválen k léčbě COVID-19 (12).

Pomoci mohou i léčiva proti HIV i jiným koronavirům

Procesu vzniku nové virové částice se účastní mnoho různých enzymů. Díky této “pestrosti” můžeme mít různá léčiva, která na virus útočí v různých fázích tohoto procesu. Kromě Remdesiviru cílícího na polymerázu (tedy jeden z virových enzymů) jsou další skupinou léčiv s potenciálním využitím u COVID-19 takzvané proteázové inhibitory. Taktéž proteázy jsou enzymy důležité pro množení viru. 

Mezi proteázové inhibitory patří léčiva Lopinavir a Ritonavir, která jsou používaná k léčbě HIV, a v minulosti u nich byla prokázána účinnost proti MERS (6) (7) (8) (9) i SARS (10), což jsou onemocnění způsobená jiným typem koronaviru. V současnosti jsou tyto přípravky testovány v Číně pro léčbu COVID-19 (11).

Monoklonální protilátky tlumí kritické stavy u nemocných

Slibně též vypadají léčiva ze skupiny “monoklonálních protilátek”. Některé protilátky působí tak, že se navážou na virus a zabrání mu jakémukoliv kontaktu s buňkou. Jiné protilátky mohou ovlivňovat určité části imunitního systému, a tak zabránit  přehnané imunitní reakci těla. 

Společnosti Regeneron Pharmaceuticals a Sanofi zahájily v USA klinické testování léčiva Sarilumab (Kevzara) (12), které je již schváleno k léčbě revmatoidní artritidy. Testování bude probíhat na 400 pacientech s diagnózou COVID-19. 

Sarilumab se zaměřuje na signální molekulu zvanou interleukin-6, která je zodpovědná za nadměrnou zánětlivou reakci organismu při infekci. Může se totiž stát, že komunikace mezi buňkami se vymkne kontrole a imunitní buňky se stanou nebezpečné vlastnímu organismu. Toto léčivo tedy necílí přímo na virus, nýbrž brání organismu v nadměrné imunitní reakci, čímž může zachraňovat životy. Dalším přípravkem s podobným účinkem, který by mohl mít potenciální využití u COVID-19, je Tocilizumab (Roactemra), u něhož je však nutné další testování.

Pomoci by mohlo i dlouho známé léčivo

Zajímavou látkou je též Chlorochin, široce používaný jako antimalarikum, který byl v laboratorních podmínkách proti novému koronaviru účinný. (13). Malárie je onemocnění způsobené prvokem vyskytujícím se zejména v tropických oblastech. Chlorochin se hromadí v buňce prvoka a blokuje jeho metabolismus. Je zajímavé, že látka působící proti prvokům může být též účinná proti virové infekci. Výhodou Chlorochinu je jeho nízká cena a bezpečnost. Je ověřen více než 70 lety používání v praxi. Před jeho možným použitím při léčbě koronavirové infekce bude třeba provést klinické testování.

Běh na dlouhou trať

Na léčbě onemocnění COVID-19 intenzivně pracují odborníci po celém světě a denně jsou dostupné nové informace. Vývoj nových léčiv je zároveň dlouhý a nákladný proces, který není možné uspěchat. 

V České republice je zatím jediným schváleným léčivem Remdesivir, u ostatních je třeba další testování, které by potvrdilo jejich účinnost. Kromě látek uvedených v tomto článku probíhá vývoj a testování velkého množství dalších léčiv a vakcín s potenciálním využitím proti koronavirové infekci. Více například v článku zde.

Zpracováno ve spolupráci s Cover Story

Zdroje:

(1) SINGHAL, T. A Review of Coronavirus Disease-2019 (COVID-19). Indian J Pediatr. 2020, 87, 281-286. DOI: https://doi.org/10.1007/s12098-020-03263-6.

(2) Tisková zpráva SÚKL ze dne 17. 3. 2020: „SÚKL vydal kladné stanovisko k použití přípravku Remdesivir“ http://www.sukl.cz/sukl/sukl-vydal-kladne-stanovisko-k-pouziti-pripravku-remdesivir

(3) WANG, M., CAO, R., ZHANG, L. et al. Remdesivir and chloroquine effectively inhibit the recently emerged novel coronavirus (2019-nCoV) in vitro. Cell Res. 2020, 30, 269–271. DOI: https://doi.org/10.1038/s41422-020-0282-0

(4) HOLSHUE, Michelle L., Chas DEBOLT, Scott LINDQUIST, et al. First Case of 2019 Novel Coronavirus in the United States. New England Journal of Medicine. 2020, 382(10), 929-936. DOI: 10.1056/NEJMoa2001191. ISSN 0028-4793. Dostupné také z: http://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa2001191

(5) DE CLERCQ, Erik. New Nucleoside Analogues for the Treatment of Hemorrhagic Fever Virus Infections. Chemistry – An Asian Journal. 2020, 14(22), 3962-3968. DOI: 10.1002/asia.201900841. ISSN 1861-4728. Dostupné také z: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/asia.201900841

(6) SHEAHAN, Timothy P., Amy C. SIMS, Sarah R. LEIST, et al. Comparative therapeutic efficacy of remdesivir and combination lopinavir, ritonavir, and interferon beta against MERS-CoV. Nature Communications. 2020, 11(1). DOI: 10.1038/s41467-019-13940-6. ISSN 2041-1723. Dostupné také z: http://www.nature.com/articles/s41467-019-13940-6

(7) DE WILDE, Adriaan H., Dirk JOCHMANS, Clara C. POSTHUMA, et al. Screening of an FDA-Approved Compound Library Identifies Four Small-Molecule Inhibitors of Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus Replication in Cell Culture. Antimicrobial Agents and Chemotherapy. 2014, 58(8), 4875-4884. DOI: 10.1128/AAC.03011-14. ISSN 0066-4804. Dostupné také z: http://aac.asm.org/lookup/doi/10.1128/AAC.03011-14

(8) CHAN, Jasper Fuk-Woo, Yanfeng YAO, Man-Lung YEUNG, et al. Treatment With Lopinavir/Ritonavir or Interferon-β1b Improves Outcome of MERS-CoV Infection in a Nonhuman Primate Model of Common Marmoset. Journal of Infectious Diseases. 2015, 212(12), 1904-1913. DOI: 10.1093/infdis/jiv392. ISSN 0022-1899. Dostupné také z: https://academic.oup.com/jid/article-lookup/doi/10.1093/infdis/jiv392

(9) KIM, Uh Jin, Eun-Jeong WON, Seung-Jung KEE, Sook-In JUNG a Hee-Chang JANG. Combination therapy with lopinavir/ritonavir, ribavirin and interferon-alpha for Middle East respiratory syndrome: a case report. Antiviral Therapy. 2015, 21(5), 455-459. DOI: 10.3851/IMP3002. ISSN 13596535.

(10)ZUMLA, Alimuddin, Jasper F. W. CHAN, Esam I. AZHAR, David S. C. HUI a Kwok-Yung YUEN. Coronaviruses — drug discovery and therapeutic options. Nature Reviews Drug Discovery. 2016, 15(5), 327-347. DOI: 10.1038/nrd.2015.37. ISSN 1474-1776. Dostupné také z: http://www.nature.com/articles/nrd.2015.37

(11)Clinical trial: „A randomized, open-label study to evaluate the efficacy and safety of Lopinavir-Ritonavir in patients with mild novel coronavirus pneumonia (COVID-19)“ http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=48991

(12)https://www.clinicaltrialsarena.com/analysis/coronavirus-mers-cov-drugs/

(13)WANG, Manli, Ruiyuan CAO, Leike ZHANG, et al. Remdesivir and chloroquine effectively inhibit the recently emerged novel coronavirus (2019-nCoV) in vitro. Cell Research. 2020, 30(3), 269-271. DOI: 10.1038/s41422-020-0282-0. ISSN 1001-0602. Dostupné také z: http://www.nature.com/articles/s41422-020-0282-0