Jak nakupovat?

Zdroj: Freepik

Autor:
Jana Holczerová, krizové plánování, Ministerstvo vnitra ČR

Oponentura:
Petra Polcarová, Katedra epidemiologie, Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany
Lenka Nováková, studentka PedF UK

Pokud se vám doma ztenčují zásoby potravin či léků a máte k dispozici připojení k internetu, snažte se nakupovat on-line. Je to nejlepší způsob, jak minimalizovat riziko šíření nákazy nového koronaviru. Pokud do obchodu musíte, pak je důležité důkladně dodržovat veškeré zásady prevence a zejména nepodceňovat příznaky koronavirové nákazy. 

Nákupy on-line

Pokud preferujete tento způsob nakupování před návštěvou obchodu, nezapomeňte se vyhnout také fyzickému kontaktu s kurýrem, třeba podání rukou. Využijte také možnosti bezkontaktního předání nákupu. Preferujte platbu platební kartou (předem), vyhnete se tak placení hotovostí.

Nechoďte nakupovat nemocní 

Než se vydáte na nákupy, vyhodnoťte, zda se necítíte nemocní. Zkontrolujte zejména, zda nemáte některý z nejčastěji sledovaných příznaků koronavirové nákazy, kterými jsou:

 • Zvýšená teplota
 • Kašel nebo obtížné dýchání
 • Bolest svalů či únava

V případě, že se cítíte nemocní a trápí vás některý z těchto příznaků, kontaktujte telefonicky svého praktického či závodního lékaře, který bude dále organizovat poskytování zdravotní péče ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí. 

Pokud potřebujete poradit nebo se více informovat v souvislosti s koronavirem, pak můžete využít celostátní informační linky Ministerstva zdravotnictví 1212. Zavolat můžete také na nonstop infolinky Státního zdravotního ústavu: 724 810 106, 725 191 367 nebo 725 191 370.

Linky Krajské hygienické stanice, jejichž seznam najdete na webu koronavirus.mzcr.cz, jsou přednostně určeny pro potvrzené případy. Na tomto webu zároveň funguje chatbot, který dokáže zodpovědět základní otázky ohledně nového koronaviru. Tísňová linka 112 je přednostně určena pro pacienty ve vážném zdravotním stavu.

Omezte MHD

Plánujete-li navštívit obchod, radši jeďte osobním automobilem. Pokud musíte cestovat MHD, zvolte cestu s nejmenším počtem přestupů. Dbejte kromě povinného nošení roušky, která musí být vždy čistá (tedy vypraná/vyvařená a vyžehlená), na další preventivní opatření, která snižují riziko nákazy. Před nástupem do dopravního prostředku si nasaďte jednorázové nebo jiné ochranné rukavice (ne z kůže, vlny nebo textilu). 

V obchodě

Při nákupu se nedotýkejte svého obličeje a nemanipulujte s rouškou. Při kašli a kýchání si zakrývejte ústa a nos předloktím, nikoliv dlaní.

 • V obchodě se snažte vyhnout davům. Pokud to jde, vyhněte se také velkým obchodním centrům a obchodům s větším počtem osob.
 • Zabraňte šíření virů. Dodržujte větší fyzický odstup od ostatních osob (především při čekání ve frontě) a na zboží ani obslužné pulty v obchodě zbytečně nesahejte – vybírejte očima. Upřednostňujte bezhotovostní platbu a při platbě v hotovosti se vyhněte dotyku rukou s pokladní. 
 • Dbejte na hygienu. Při nákupu používejte jednorázové rukavice. Nemáte-li je, vyhněte se nákupním košíkům. 
 • Pokud je to možné, nakupujte do krabice nebo Vámi přineseného koše, síťovky či tašky. 
 • Preferujte balené zboží (pečivo, zeleninu, ovoce, maso). 

Po návratu z nákupu

 • Po návratu z obchodu si umyjte ruce mýdlem dle návodu
 • Potraviny neprodyšně uzavřené v plastových nebo jiných nepropustných obalech je možné zvenku dezinfikovat mýdlovou vodou nebo roztokem ethanolu. 
 • Na zeleninu a ovoce můžete mýdlo použít také, nejlépe neparfémované, aby nebyla ovlivněna jeho chuť (Existují také ekologické mycí prostředky určené přímo na zeleninu a ovoce). 
 • Vaření a pečení virus rovněž zlikviduje. Dostatečně tepelně upravené jídlo není zdrojem nákazy. V mnoha případech není nutné potraviny žádným složitým způsobem dezinfikovat. Nebalené pečivo lze například otopinkovat či rozpéct. Při manipulaci s nimi ovšem můžete nanést virus na své ruce. Je tedy třeba si je hned umýt a umýt i nástroje, které jste použili.
 • Trvanlivé potraviny, které hned nebudete potřebovat, také můžete nechat po dobu alespoň čtyř dní na bezpečném místě „v karanténě“.

Jak nakupovat?

 • NENAKUPUJTE NEMOCNÍ
  • Zkontrolujte, zda nemáte zvýšenou teplotu nebo některý z nejčastěji sledovaných příznaků nákazy.
  • V případě obtíží kontaktujte nejprve svého lékaře.
 • V OBCHODĚ SE VYHNĚTE DAVŮM
  • Nedotýkejte se obličeje a nemanipulujte s rouškou.
  • Při nákupu používejte jednorázové rukavice.
  • Nakupujte do krabice nebo Vámi přineseného koše, síťovky či tašky. 
  • Preferujte balené zboží (pečivo, zeleninu, ovoce, maso).
 • ZABRAŇTE ŠÍŘENÍ VIRŮ
  • Dodržujte větší fyzický odstup od ostatních osob.
  • Na zboží ani obslužné pulty v obchodě zbytečně nesahejte.
  • Upřednostňujte bezhotovostní platbu a při platbě v hotovosti se vyhněte dotyku rukou.
  • Při kašli a kýchání si zakrývejte ústa a nos předloktím, nikoliv dlaní.
 • PO NÁVRATU Z NÁKUPU
  • Po návratu z obchodu si umyjte ruce mýdlem. 
  • Uzavřené potraviny je možné zvenku dezinfikovat.
  • Na zeleninu a ovoce můžete použít mýdlo.
  • Vaření a pečení virus rovněž zlikviduje.
  • Trvanlivé potraviny můžete nechat po dobu alespoň čtyř dní na bezpečném místě „v karanténě“.

Zpracováno ve spolupráci s Cover Story