Pracuji v obchodě

Zdroj: Pixabay

Pokladní a další zaměstnanci v obchodech jsou každý den v kontaktu se stovkami lidí. Jsou v “první linii”, a tak je pro ně i pro zákazníky v obchodě zcela klíčové chovat se tak, aby bylo co nejvíce minimalizováno šíření nákazy. Důležité je důkladně během zaměstnání dodržovat veškeré zásady prevence a zejména nepodceňovat příznaky koronavirové nákazy.

Nechoďte nemocní do práce! 

Než se vydáte do práce, vyhodnoťte, zda se necítíte nemocní. Zkontrolujte zejména, zda nemáte některý z nejčastěji sledovaných příznaků koronavirové nákazy, kterými jsou:

 • Zvýšená teplota
 • Kašel nebo obtížné dýchání
 • Bolest svalů či únava

V případě, že se cítíte nemocní a trápí vás některý z těchto příznaků, kontaktujte telefonicky svého praktického či závodního lékaře, který bude dále organizovat poskytování zdravotní péče ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí. Na základě konzultace se svým lékařem se omluvte ze zaměstnání a zůstaňte doma. 

Pokud potřebujete poradit nebo více informovat v souvislosti s koronavirem, pak můžete využit celostátní informační linky ministerstva zdravotnictví 1212. Zavolat můžete také na nonstop infolinky Státního zdravotního ústavu: 724 810 106, 725 191 367 nebo 725 191 370.

Linky Krajské hygienické stanice, jejichž seznam najdete na webu koronavirus.mzcr.cz jsou přednostně určeny pro potvrzené případy. Na tomto webu zároveň funguje chatbot, který dokáže zodpovědět základní otázky ohledně nového koronaviru. Tísňová linka 112 je přednostně určena pro pacienty ve vážném zdravotním stavu.

Cestou do práce buďte opatrní

Pokud je vaším jediným způsobem přepravy do práce městská hromadná doprava, dbejte kromě povinného nošení roušky, která musí být vždy čistá (tedy vypraná/vyvařená a vyžehlená), na další preventivní opatření, která snižují riziko nákazy. Před nástupem do dopravního prostředku si nasaďte jednorázové nebo jiné ochranné rukavice (ne z kůže, vlny nebo textilu). 

Během cesty se nedotýkejte obličeje a v ideálním případě nejezte, nepijte (případně k pití užívejte brčko) a telefonujte pouze na handsfree. S rouškou za žádných okolností nemanipulujte. Pokud je to možné, snažte se ve vozidle nedotýkat madel a rovnou se posadit. Více k cestě městskou hromadnou dopravou naleznete zde.

Dbejte na hygienu

Po příchodu do práce si umyjte ruce mýdlem dle návodu. Pokud si v práci měníte roušku za novou, můžete si po pečlivém vyčištění rukou omýt také obličej. Pokud roušku neměníte, za žádných okolností s ní nemanipulujte. Nezapomeňte po sobě očistit povrchy, kterých jste se dotýkali. Během dne se snažte dodržovat následující pravidla:

 • Nedotýkejte se obličeje, nemanipulujte s rouškou
 • Kdykoli máte příležitost, myjte si ruce mýdlem
 • Je-li to možné, používejte jednorázové rukavice, o které můžete požádat nadřízené nebo přímo vašeho zaměstnavatele
 • Po každém přerušení práce jednorázové rukavice vyhoďte do určených odpadních košů a před zahájením práce použijte nové rukavice
 • Pravidelně vynášejte odpadkové koše
 • U pokladny nejezte ani nepijte. Na jídlo a pití sahejte teprve po umytí rukou

Zabraňte šíření virů

Stejně důležité jako chránit sebe je také ochránit své okolí. Abyste minimalizovali riziko šíření nákazy, dodržujte následující pravidla:

 • Dbejte na čisté pracovní prostředí, hlavně průběžné dezinfikování pokladních zón a pultů, scannerů, odkládacích pokladních ploch, váh a skel obslužných prodejních vitrín
 • Požádejte zákazníky, zda by mohli platit bezhotovostně
 • Při kašli a kýchání si zakrývejte ústa a nos předloktím, nikoliv dlaní
 • Požádejte zákazníky o dodržení doporučených rozestupů

Zpracováno ve spolupráci s Cover Story