Návrat ze zahraničí

Návrat z rizikových oblastí

 • Rizikové jsou ty oblasti, kde dochází ke komunitnímu přenosu (nákazu přenesenou z jiné oblasti se nepodaří izolovat a šíří se mezi obyvatelstvem).
  • Mezi oblasti s vysokým rizikem nákazy v současné době patří: Írán, Izrael, USA, Austrálie, Kanada, Malajsie a z evropských zemí pak Itálie, Španělsko, Německo, Francie, Švýcarsko, Norsko, Dánsko, Nizozemsko, Švédsko, Velká Británie, Belgie, Rakousko, Řecko a Portugalsko. (aktualizováno k 3. 4. 2020 dle Ministerstva zdravotnictví ČR)
    
 • Po návratu z rizikové oblasti je nařízena preventivní karanténa trvající 14 dní (viz Karanténa a izolace).
 • Monitorujte u sebe případné příznaky onemocnění (měřte teplotu dvakrát denně, pozorujte, zda nemáte kašel nebo obtíže s dýcháním).
 • Pokud pociťujete příznaky, kontaktujte telefonicky svého lékaře a neopouštějte domov.
 • Pokud příznaky pocítíte již během cesty nebo letu ze zahraničí, informujte o tom neprodleně personál, který v případě potřeby kontaktuje linku 112.
 • Počínaje půlnocí 15. 3. je občanům ČR zakázáno vycestovat do zahraničí.
  • Výjimku z tohoto zákazu mají řidiči kamionové dopravy, vlakové nákladní dopravy a piloti, nebo lidé, kteří za prací pravidelně dojíždějí do zahraničí a mají o tom potvrzení.

Návrat z jiných než rizikových oblastí

 • Pokud se vracíte z oblasti, která není riziková, monitorujte u sebe příznaky případné nákazy (měřte teplotu dvakrát denně, pozorujte, zda nemáte kašel nebo obtíže s dýcháním).
 • Pokud pociťujete příznaky, kontaktujte telefonicky svého lékaře a neopouštějte domov.

Horká linka Ministerstva zahraničních věcí

 • 224 181 111
 • 224 182 425

Zdroje: