Pes, kočka či tygr. Která zvířata se zatím nakazila novým koronavirem?

Zdroj: Pixabay

Autor:
Aneta Pierzynová, veterinární lékařství s atestací v hygieně a epizootologii, Ústav histologie a embryologie 1. lékařská fakulta UK

Oponent:
MUDr. Jaromír Šrámek, ústav histologie a embryologie 1.LF UK
MVDr. John Doe

S narůstajícím počtem nákaz novým koronavirem u lidí se začaly úřady zajímat také o riziko přenosu nákazy na zvířata. V Hongkongu se podle aktuálních údajů nakazili dva psi a jedna kočka. V Evropě je uváděna jako pozitivní jedna kočka v Belgii. V Americe je prokázána infekce u sedmi velkých kočkovitých šelem v Zoo Bronx v New Yorku.

SOUHRN

  • Přes několik málo pozitivních případů přenosu infekce z člověka na zvíře dosud nebyl prokázán jediný přenos nového koronaviru ze zvířat zpět na lidi. 
  • V Evropě máme zachycen jediný případ přenosu infekce z člověka na zvíře, proto není důvod se zvířat obávat a plošně je testovat. 
  • Kočky jsou na nový koronavirus citlivější než psi. Přenos z člověka na jiný druh zvířat než kočkovité šelmy, fretky, netopýry a primáty nebude hrát v pandemii žádnou zásadní roli. 
  • Obecná doporučení dodržovat při kontaktu se zvířaty dostatečná hygienická opatření patří mezi běžná pravidla a stačí v nich pokračovat. 
  • Zatím žádný druh zvířat nehraje roli v šíření nového koronaviru v lidské populaci.

Prvním státem, který začal monitorovat možnost přenosu nového koronaviru mezi nakaženým majitelem a jeho zvířetem a odebírat vzorky kromě lidí také u mazlíčků, byl Hong Kong. K 8. dubnu 2020 tamní úřady testovaly celkem 44 zvířat patřících k pacientům infikovaným COVID-19. Celkem šlo o 29 psů a 15 koček. Testování v Hongkongu provádí akreditované referenční laboratoře Světové zdravotnické organizace (WHO) pro nový koronavirus: laboratoře AFCD a School of Public Health University of Hong Kong.

Pozitivní byla celkem jedna kočka a dva psi, pomeranian a německý ovčák. U nich byl potvrzen i vznik protilátek. U žádného ze zvířat se neprojevily klinické příznaky onemocnění dýchacích cest. U obou psů byly zachyceny protilátky, na zprávy o výsledcích u kočky se ještě čeká. 

Hromadné testování v Americe a laboratorní přenosy

Nejjistějším způsobem, jak nákazu u zvířat prokázat, je test RT-PCR. Ten je citlivý specificky na SARS-CoV-2 a nedochází u něj ke zkřížené reakci s jinými koronaviry, které se u zvířat vyskytují. Metoda prokazuje výskyt SARS-CoV-2 RNA ve vzorku, ale nerozlišuje mezi RNA mrtvého viru od RNA živého a tedy infekčního viru. To znamená, že je třeba být opatrný při interpretaci výsledků.

Dvě komerční laboratoře ve Spojených státech amerických uvedly, že prováděly RT-PCR u tisíce vzorků psů, koček a koní a nezachytily žádné pozitivní výsledky. Vzorky pocházejí ze Spojených států amerických, Jižní Koreje, Kanady a Evropy. Soubor vzorků bohužel pochází z obvyklého screeningu běžnějších patogenů způsobujících respirační onemocnění u psů a koček a chybí tedy informace, zda se mezi nimi nacházela zvířata, která se dostala do kontaktu s osobami, kterým byl laboratorně potvrzen COVID-19. Pokud nelze určit vzorky z pozitivních domácností, pak nelze tyto odběry zahrnout do statistiky, aby nedošlo ke zkreslení celkových výsledků. Všechny pozitivní výsledky se povinně hlásí Světové organizaci pro zdraví zvířat (OIE).

Kočky jsou na nemoc citlivější než psi

Vědecké týmy také využily zvířecí modely pro laboratorní infekci za použití vysokých dávek nového koronaviru. Z testů vyplynulo, že netopýři, fretky, kočky a primáti vykazují určitý počáteční potenciál sloužit jako modely. Naopak psi, prasata, kuřata a kachny nikoliv. 

Lze tedy z toho usuzovat, že přenos z člověka na jiný druh zvířat než kočkovité šelmy, fretky, netopýry a primáty je tak složitý, že nebude hrát v pandemii žádnou zásadní roli. Ukazuje se také, že kočky jsou na nový koronavirus citlivější než psi. U koček bylo prokázáno, že mohou koronavirus získaný od lidí přenášet na jiné kočky. U koček byly dokonce zjištěny klinické příznaky onemocnění COVID-19. Aby došlo k infekci citlivých druhů (například právě koček), musí být zvíře vystaveno vysoké dávce virových částic, což je pro virus zásadní komplikace, která je ještě ztížena při dodržování správné hygieny. Případy infikovaných zvířat jsou proto stále velice vzácné. Více k prvním potvrzeným případům níže.

Sedmnáctiletý pomeranian

První pes, kterému vyšel pozitivní test na koronavirus, byl sedmnáctiletý samec plemene pomeranian. Vše začalo 8. února, kdy se potvrdila infekce u jeho šedesátileté majitelky, která musela být hospitalizována. Úřady následně nařídily odebrání vzorku i jejímu zvířecímu parťákovi. U zvířete se zároveň neprojevily žádné klinické příznaky onemocnění COVID-19, pouze ho trápily jeho zdravotní neduhy spojené již s pokročilým věkem.

První vzorky byly odebrány 26. února na metodu RT-PCR (real-time polymerase chain reaction). Vzorek stěru z oronasální oblasti byl pozitivní, výtěr z konečníku a vzorek trusu byly negativní. Hongkongská vláda následně zavedla od 28. února povinnou čtrnáctidenní izolaci pro všechna pozitivní zvířata. Do této izolace zamířil i první laboratorně potvrzený pes –senior. 

Další čtyři odběry vzorků pokračovaly v několikadenních odstupech, přičemž slabě pozitivní výsledky vykazovaly stěry z nosní sliznice. 

12. března bylo dokončeno genové sekvenování SARS-CoV-2 odebraného od psa a majitelky a sekvence RNA viru jsou v obou případech velice podobné. Z toho vyplývá, že se pes pravděpodobně nakazil od majitelky. Sérologické výsledky krve také vykazovaly, že si pes vytvořil protilátky. 

Na konci povinné izolace (12. a 13. března) byl pejsek opět vyšetřen a jeho výsledky ze stěrů nosní sliznice byly negativní. Na základě negativních výsledků byl pes o den později předán majitelce do domácí péče. I když pejsek vypadal v pořádku, tak 17. března náhle zemřel. Majitelka odmítla pitvu, tudíž nelze přesněji určit příčinu jeho smrti. 

První potvrzený případ přenosu z člověka na zvíře?

Pejsek se dožil nadprůměrného věku (u plemene pomeranian se uvádí délka života obvykle 12 až 16 let). Trápily ho chronické zdravotní problémy nesouvisející s koronavirovým onemocněním. Zda pejskovi infekce přitížila, i když se nerozvinulo onemocnění COVID-19, nebo hrál roli stres při přesunu do izolace anebo mu byl osudný věk, se už bohužel nedozvíme. 

Z prohlášení hongkongské vládní agentury AFCD (Agriculture, Fisheries and Conservation Department) vyplývá, že pes měl malou virovou nálož. Světová organizace pro zdraví zvířat (OIE) potvrdila, že by mohlo jít o první potvrzený přenos nového koronaviru z člověka na zvíře.

Pomeranian byl v izolaci současně ještě s jedním psem plemene shiba inu, který měl ale po celou dobu negativní výsledky testů a rovněž nevykazoval žádné klinické příznaky onemocnění.

Do izolace v zařízení pro chov zvířat v hongkongském přístavu Hong Kong-Zhuhai-Macau putovali postupně další dva psi (německý ovčák a kříženec) a jedna kočka (exotická krátkosrstá kočka).

Německý ovčák s protilátkami a kočky v Hongkongu a Belgii

18. března hongkongská vládní agentura AFCD informovala o dvouletém německém ovčákovi od pozitivního majitele, kterému vyšel pozitivní RT-PCR test na nový koronavirus. Opakovaně odebrané vzorky 19. a 20. března byly ještě také pozitivní. Pak ovšem už po dobu dalších deseti dní vycházely pouze negativní výsledky. V tomto případě se podařilo virus ze vzorků izolovat. 3. dubna AFCD oznámila, že si i tento pes vytvořil protilátky proti viru. U křížence ze stejné domácnosti jako byl německý ovčák vyšly všechny testy negativní a neprojevily se u něj žádné klinické příznaky onemocnění.

O exotické krátkosrsté kočce v izolaci v Hongkongu informovala AFCD 30. března. Kočka pocházela ze společné domácnosti s majitelem, u něhož bylo laboratorně potvrzeno onemocnění COVID-19. První vzorky stěrů z tlamy a nosu i rektální výtěr byly pozitivní. Opakované stěry z tlamy a nosu odebrané 1.dubna byly také pozitivní. Kočka během izolace nevykazovala žádné klinické příznaky.

Belgická Federální agentura pro bezpečnost potravinového řetězce (Federal Agency for the Safety of the Food Chain, FASFC) oznámila, že 18. březnu obdržela hlášení od Fakulty veterinárního lékařství Univerzity v Lutychu o pozitivních vzorcích stolice a zvratek kočky, kterou vlastnila osoba s onemocněním COVID-19. Ta měla trávicí a respirační klinické příznaky – nechutenství, zvracení, průjem a dušnost. Virová RNA nového koronaviru byla detekována opět PCR metodou (RRT-PCR). 

Anamnéza této kočky je neúplná. Z dokumentace je známo, že majitel se vrátil z pobytu v Itálii a u kočky se projevily první klinické příznaky týden po jeho návratu. Chybí informace, jak přesně byly vzorky odebrány (zda z kočky či například z podlahy). Rovněž nedošlo k porovnání sekvencí RNA viru kočky a majitele. Stav kočky se údajně zlepšil 9 dní po nástupu klinických příznaků. Vzhledem k tomu, že případ není zcela transparentní, tak Americká asociace veterinárních lékařů (American Veterinary Medical Association, AVMA) doporučuje tento případ brát velice opatrně a dbát na pečlivý odběr dalších vzorků.

Šelmy v New Yorské zoo

V Zoo Bronx v americkém New Yorku se nákaza projevila u semi zvířat: Čtyřletém malajském tygrovi Nadia, její sestře Azul, dvou ussurijských tygrů a tří afrických lvů. První příznaky se začaly projevovat u Nadie, a to 27. března. O týden později byla zvířata vyšetřena metodou RT-PCR. U všech sedmi pozitivních zvířat se postupně projevily klinické příznaky nechutenství a respiračních potíží, které zahrnovaly suchý kašel, v některých případech sípání. Nebyla pozorována dušnost ani výtok z nozder nebo očí. U některých zvířat byla zaznamenána mírná anorexie. 

Poté, co bylo prověřeno, že nakažená zvířata jsou dlouhodobými obyvateli zoo, netrpěla chronickými zdravotními problémy a několik posledních let se do skupin nedostala nová zvířata, se začalo pátrat po lidském zdroji nákazy v daném úseku zoo. Jako zdroj nákazy se nakonec potvrdil společný ošetřovatel, který byl nosičem nového koronaviru, ale neměl příznaky. Společnost pro ochranu přírody (Wildlife Conservation Society, WCS) všechny své zoo, včetně Zoo Bronx, od 16. března uzavřela pro veřejnost a zavedla interní preventivní opatření, aby zamezila šíření viru mezi další kočkovité šelmy a případně jiná zvířata. Vzorky vyšetřovalo Diagnostické centrum pro zdraví zvířat a laboratoře veterinárních fakult Cornellovy univerzity a Univerzity Illinois a výsledky potvrdila USDA National Veterinary Services Laboratories.

Zpracováno ve spolupráci s Cover Story

Zdroje:

Zpráva Americké asociace veterinárních lékařů (AVMA): https://www.avma.org/resources-tools/animal-health-and-welfare/covid-19/sars-cov-2-animals-including-pets

Pomeranian: https://www.sciencealert.com/it-s-confirmed-a-pet-dog-has-tested-positive-to-the-new-coronavirus

FR24News: https://www.fr24news.com/a/2020/04/pet-owners-and-veterinarians-have-been-notified-after-the-cat-has-tested-positive-for-coronavirus.html

Tisková zpráva Společnosti pro ochranu přírody (WCS): https://newsroom.wcs.org/News-Releases/articleType/ArticleView/articleId/14026/Animal-Planet-Delivers-Bronx-Zoo-Tiger-and-COVID-19-Update-in-an-Extended-Episode-of-THE-ZOO-on-Saturday-April-11-at-9pm-ETPT.aspx

Science News: https://www.sciencenews.org/article/cats-animals-pets-coronavirus-covid19

AFHSB Global COVID-19 Surveillance Summary, #10. 26 MAR 2020