Správné používání rukavic pomůže při ochraně před koronavirem

Autoři:

Jan Havlík, Anorganická chemie a učitelství chemie, VŠCHT Praha
Jan Martinek, buněčná biologie, Přírodovědecká fakulta UK

Oponentura:

Štěpánka Tomášová, buněčná biologie, Přírodovědecká fakulta UK

Jedním ze způsobů šíření kapénkových infekcí je jejich přenos z kontaminovaných povrchů prostřednictvím rukou. Zdánlivě logickým opatřením před nakažením by proto mohlo být použití rukavic. Při jejich nesprávném používání a nedodržování hygieny nás ale neochrání rukavice vůbec.

Ačkoliv může ochrana rukou pomocí rukavic působit jako vhodné univerzální opatření proti nakažení novým koronavirem, naše pokožka je díky vrstvě zrohovatělé kůže ochranou více než dostatečnou a sama o sobě infekci “nepropustí”. K přenosu infekce dochází až v okamžiku, kdy kontaminovanými prsty vneseme virové částice přímo do nechráněných očí, nosu či úst. Ani v rukavicích se proto nesmíme dotýkat obličeje. Smysl jejich použití by tím zcela vymizel. 

Zároveň nemá smysl rukavice využívat při všech aktivitách. Jednorázové rukavice mají svůj význam zejména v případě, kdy nechceme kontaminovat materiál, se kterým manipulujeme. Jejich využívání je tedy vhodné především při přípravě pokrmů a manipulaci s potravinami či léčivy. Mohou nám také posloužit jako doplňková ochrana při ošetřování nemocných a manipulaci s věcmi kontaminovanými tělními sekrety. I v tomto případě má však jejich použití několik pravidel, která je nutné dodržovat.

Vyhněte se látkovým či koženým rukavicím

Vhodné jednorázové rukavice jsou na bázi latexu či nitrilu, které jsou běžně používány během vyšetření u lékaře či při přípravě jídla. Ty dobře přilnou k ruce a jejich povrch umožňuje snadnou dezinfekci. Nouzovým řešením mohou být i rukavice ze svařené mikroténové folie, které často naleznete u pultů s nebaleným pečivem. Jejich životnost a mechanická odolnost je však velmi nízká.

Vyhněte se látkovým či koženým rukavicím

Vhodnou alternativou pro těžší práci mohou být i gumové rukavice určené pro mytí podlah či pro manipulaci s agresivními chemickými látkami. Ty navíc oproti jednorázovým rukavicím lépe snáší i práci s korozivními dezinfekčními přípravky, jako je například SAVO.

Zcela nevhodné jsou naopak rukavice látkové, kožené či vlněné. Jejich členitý povrch zachycuje nečistoty a znesnadňuje tak mytí či dezinfekci. Představují proto dokonce vyšší riziko než samotné holé ruce.

Pokud potřebujete manipulovat s potenciálně kontaminovaným předmětem, můžete místo rukavic také využít jednorázový papírový ubrousek, který lze ihned po použití vyhodit.

Dezinfekce je základ

Před samotným nasazením rukavic je dobré si ruce nejdříve umýt mýdlem a nechat oschnout. Nejsou-li rukavice sterilně zabalené od výrobce, je třeba je ihned po nasazení a poté v pravidelných intervalech ošetřovat dezinfekčním přípravkem na bázi alkoholu. Pouze tak můžeme zajistit, že jejich prostřednictvím nebudeme šířit infekci. V případě nutnosti lze improvizovaně použít i alkoholické nápoje obsahující více než 60 % lihu či 3% peroxidu vodíku. (Pozn. red. Další možnosti dezinfekce budou uvedeny v připravovaném souhrnném článku o dezinfekci). 

Rukavice mají omezenou životnost

Jednorázové rukavice jsou navrženy na krátkodobé použití. Při delším nošení, zvláště pak ve spojení s opakovanou dezinfekcí postupně dochází ke vzniku mikrotrhlin či dokonce k jejich roztržení. Rukavice je proto třeba v pravidelných intervalech měnit.

Pevnost materiálu je ovšem vhodné pravidelně kontrolovat i u rukavic gumových. Jejich materiál působením kyslíku, mechanického namáhání a agresivních činidel postupně degradují a rukavice tak ztrácí svou odolnost a pružnost.

Pozor si dejte i na manipulaci s kapalinami. Je třeba zabránit tomu, aby vám voda zatekla pod rukavice. Pokud se tak stane, rukavice je nutné ihned vyměnit. 

Sundávání a likvidace rukavic

Použité rukavice jsou infekčním materiálem, a při manipulaci s nimi je proto třeba dodržovat podobná hygienická opatření jako při práci s rouškami (Odkaz na roušky). Rukavice sundáváme tak, abychom se nedotýkali jejich povrchu, a vyhazujeme je do vyhrazeného odpadu. 

Správný postup je uveden ve schématu 1. Ihned poté si dezinfikujeme ruce mýdlem a nové rukavice si navlékneme teprve tehdy, až nám ruce uschnou.

Osvojte si správné návyky

Největším rizikem jsou pro nás paradoxně naše vlastní návyky. Ať už s rukavicemi, či bez nich, z hlediska osobní ochrany je nejdůležitější se co nejméně dotýkat obličeje a sliznic. Zvláště z počátku nám jako praktická pomůcka může posloužit třeba představa, že jsme před chvílí vlastnoručně nakrájeli plný talíř chilli papriček a neměli jsme příležitost se umýt. Spíše než hledání nových improvizovaných pomůcek je tak důležitější důsledně dbát na osobní hygienu a změnu zažitých stereotypů. 

Zpracováno ve spolupráci s Cover Story

Zdroje informací:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK144047/

https://www.theguardian.com/world/shortcuts/2020/mar/04/can-wearing-gloves-like-the-queen-help-protect-you-against-the-coronavirus

https://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/coronavirus-do-gloves-work-stop-virus-spread-symptoms-outbreak-a9362871.html

https://nypost.com/2020/03/11/wearing-gloves-can-actually-increase-your-risk-of-catching-coronavirus/