Proč bychom měli používat masky?

Rate this post

Proč bychom měli používat maskyObličejové masky jsou nezbytné pro snížení přenosu a pro záchranu životů. Nasazení masek, které dobře padnou, se musí stát součástí rozsáhlého ” Udělej to všechno!”technika, která zahrnuje zachování fyzického distancování, vyhýbání se zaseknutému vnitřnímu nastavení, kde dochází k přímému kontaktu mezi lidmi, zajištění dobrého proudění vzduchu v interiéru, pravidelné čištění rukou a také zakrytí kýchání nebo kašlání ohybem buněk nebo ramenního kloubu. V závislosti na druhu masky mohou být použity k zajištění zdravých a vyvážených lidí nebo k zastavení dalšího přenosu, nebo obojí. Kdy by lidé měli nosit masky? V prostředích, kde dochází ke komunitnímu nebo skupinovému přenosu SARS-CoV-2, se navzdory stavu očkování nebo minulé infekci navrhuje, aby si obyvatelstvo nasadilo dobře padnoucí masky, které zakrývají nos a také ústa při komunikaci s lidmi, kteří nejsou členy jejich domácnosti: ve vnitřních prostředích, kde je známo, že ventilace je špatná nebo ji nelze analyzovat, nebo systém proudění vzduchu není správně udržován, a to navzdory tomu, zda lze zachovat minimální fyzickou vzdálenost 1 metr; v uzavřených místech s dostatečným prouděním vzduchu, kde nelze zachovat minimální fyzickou vzdálenost 1 metr; nebo v otevřených místnostech, když je není možné udržovat minimální fyzickou vzdálenost 1 metr. Není neustále jednoduché zjistit vysokou kvalitu větrání. Pokud máte jakékoli pochybnosti, je mnohem bezpečnější nasadit si masku. Při používání masky byste měli i nadále udržovat, pokud jde o proveditelné, fyzické distancování se od ostatních. Použití masky neznamená, že můžete mít přímý kontakt s jinými lidmi.

Otázky a řešení týkající se mladých lidí i masek v kontextu COVID-19

closeup photo of woman's eye wearing maskWHO doporučuje neustále kontaktovat a dodržovat techniky navržené sousedskými úřady pro vaši oblast. Globální multidisciplinární skupina specialistů svolaná WHO vyhodnotila důkaz o COVID-19 a také jeho přenosu u mladých lidí, kromě omezeného důkazu nabízeného o používání masek dětmi. Na základě této analýzy a také s přihlédnutím k různým dalším aspektům, jako jsou psychosociální potřeby a vývojové orientační body dětí, to a UNICEF naznačují následující: používání masky by nemělo být vyžadováno pro děti až 5 let, pro bezpečnost a zabezpečení a také pro obecnou vášeň mladíka, stejně jako vzhledem k jeho neschopnosti správně používat masku s minimální pomocí. WHO a také UNICEF naznačují, že rozhodnutí používat masky u dětí ve věku od 6 do 11 let by mělo být založeno na níže uvedeném seznamu faktory: zda převládá přenos v místě, kde dítě bydlí; schopnost dítěte používat masku bezpečně a vhodně; přístup k maskám, kromě mytí a transformace masek v konkrétních oblastech (jako jsou vysoké školy a školky); ideální pokyny pro dospělé a pokyny pro dítě, jak masku bezpečně nasadit, sundat a používat; potenciální vliv nasazení masky na porozumění a také psychosociální vývoj, při zkoumání s ukázkovým týmem pro děti., rodiče/pečovatelé, stejně jako lékař; detaily prostředí mladíka a také interakce s ostatními, kteří jsou vystaveni vysokému riziku vzniku významné nemoci, jako jsou senioři a jednotlivci s různými dalšími základními zdravotními problémy. WHO a UNICEF naznačují, že děti ve věku 12 a více let používají masku ve stejných případech jako dospělí, konkrétně když nelze zajistit minimální vzdálenost jednoho metru od ostatních, stejně jako převládá přenos v této oblasti.

Jakou masku by si měly děti nasadit?

Jakou masku by si měly děti nasadit?Mladí lidé, kteří jsou obecně v dobrém zdravotním stavu, mohou používat hygienické nebo látkové masky. Tímto způsobem je možné regulovat začátek, to znamená vyhnout se odesílání viru jiným jedincům, pokud je dítě kontaminováno a není si vědom, že je. Dospělý, který nabízí masku na ručníky, by měl dbát na to, aby měl správnou velikost, stejně jako zcela zakrývá dětský nos, ústa a bradu. Děti se základními zdravotními podmínkami, jako je cystická fibróza, rakovina nebo imunosuprese, by měly po konzultaci se svými poskytovateli zdravotní péče nosit klinické nebo lékařské masky. Klinické masky minimalizují šíření viru a také chrání nositele.Jsou navrženy pro každého, kdo jde na zvýšenou hrozbu vážného onemocnění z COVID-19.

Jak by měli mladí lidé používat masky? Děti by se měly řídit stejnými pojmy jako dospělí, pokud jde o používání masek. To spočívá v čištění rukou před nasazením masky po dobu nejméně 20 sekund, pokud používáte hydroalkoholový gel, nebo minimálně 40 sekund, pokud používáte mýdlo a také vodu. Ujistěte se, že maska má správnou velikost, aby zakryla nos, ústa a bradu. Mládež by měla být prokázáno, že používat masku vhodně, stejně jako, abychom jmenovali několik bodů, nedotýkejte se přední části masky, netahejte ji ve směru brady nebo ji vložte do úst. Měli by udržovat masku v tašce nebo obálce a nesdílet ji s žádným jednotlivcem. Měly by děti používat masku doma? Všechny děti, které mají známky naznačující viditelnost COVID-19, by měly používat lékařskou masku tak dlouho, dokud ji mohou porodit. Mladík se musí oddělit a hledat klinický zájem, jakmile se začne opravdu cítit dobře, i když jsou příznaky mírné. Příbuzný nebo pečovatelé, kteří jsou do jednoho metru od nemocného dítěte v domě, by také měli používat masku. Jakýkoli druh domácího člena, který je nemocný nebo skutečně testoval příznivý na COVID-19, se musí v ideálním případě oddělit od ostatních. Pokud je dítě do 1 metru od nemocného doma, měl by si dospělý i dítě po celou dobu nasadit lékařskou masku.

Jak přesně by měly děti nosit masky?

Jak přesně by měly děti nosit masky?Děti musí dodržovat stejné pojmy jako dospělí týkající se používání masek. To zahrnuje čištění rukou před umístěním na masku po dobu minimálně 20 sekund, pokud používáte hydroalkoholový gel nebo minimálně 40 sekund, pokud používáte mýdlo a také vodu. Ujistěte se, že maska je vhodný rozměr na pokrytí nákladů na nos, ústa a bradu. Děti se musí naučit masku vhodně nosit a mimo jiné se nedotýkat přední části masky, nekreslit ji ve směru brady ani ji nevkládat do úst. Potřebují udržovat masku v tašce nebo obálce a také ji nesdílet s žádnou osobou. Musí učitelé nebo jiní dospělí, kteří se zabývají mladými lidmi, nosit masku? V místech převládajícího přenosu musí všichni dospělí mladší 60 let a obvykle v dobrém zdravotním stavu používat látkový obličejový kryt, pokud nemohou zajistit rozsah alespoň jeden metr od ostatních. To je zvláště důležité pro dospělé, kteří spolupracují s dětmi a také kteří mohou mít blízký hovor s mladými lidmi, stejně jako každý jiný.

Lidé ve věku 60 a více let a lidé se skrytým klinickým stavem, jako jsou srdeční choroby, diabetické problémy nebo rakovina plic, by měli používat lékařskou nebo lékařskou masku, protože zvyšují riziko extrémního onemocnění způsobeného COVID-19. Existují nějaké alternativy k maskám na ručníky, například chrániče obličeje nebo hledí? Na pozadí COVID-19 nemusí být některé děti schopny nasadit si masky, ať už kvůli určitým zdravotním postižením, nebo v konkrétních situacích, jako jsou hodiny logopedie, kde instruktor vyžaduje vidět jejich ústa. V těchto případech lze štíty setkání považovat za volbu masek, ale neposkytují srovnatelnou obranu proti přenosu infekce na ostatní. Ano, je vybrán chránič obličeje, měl by pokrývat celý obličej, obklopovat jej na obou stranách a také zahrnovat pod bradou. Kromě toho je třeba při jejich používání dbát na to, aby se zabránilo jejich zlomení a také zranění očí nebo obličeje. Měli by mladí lidé nosit masku při sportu nebo jiných fyzických aktivitách? Nedoporučuje se dětem nasaďte si masku při sportovních aktivitách nebo fyzických aktivitách, jako je běh, skákání nebo hraní na hřišti, aby to neovlivnilo jejich dýchání. Při organizování takových úkolů pro mládež je nezbytné použít další zásadní akce v oblasti veřejného zdraví: udržovat minimální vzdálenost jednoho metru od ostatních, omezovat počet dětí, které si navzájem hrají, pomáhat při přístupu k hygienickým zařízením rukou a podporovat jejich používání.

Leave a Comment