Co jsou sebehodnocení nebo domácí testy?

Rate this post

Co jsou sebehodnocení nebo domácí testyAutotesty COVID-19 využívají rychlé výsledky a lze je také provádět kdekoli. Autotesty identifikují současné infekce a také se nazývají “pobytové testy” nebo “volně prodejné testy”.”Dávají příčinu 10 až 15 minut a také jsou obecně antigenní testy. Liší se od laboratorních PCR testů nebo sebraných příkladů zaslaných do laboratoře, což může trvat několik dní, než se výsledek vrátí.

Zatímco autotesty jsou obvykle rychlejší, nejsou tak dobré při identifikaci infekce jako testy PCR, což naznačuje, že můžete získat falešně negativní výsledek. FDA doporučuje, aby jedinci, kteří mají negativní antigen vyšetření poprvé přístup alespoň jeden další test 2 dny později. Proveďte 3. vyšetření, 48 hodin po druhém, pokud bylo 2. negativní a nemáte žádné známky a příznaky. Autotesty jsou pravděpodobnější k nalezení viru, pokud máte příznaky. PCR vyšetření může být provedeno jako alternativa k opakovanému testování. Sebehodnocení, spolu s očkováním a vyhýbáním se akcím, vám může pomoci zajistit sebe i ostatní.

Vyšetření Viru Corona

Virová vyšetření se používají ke zjištění, zda máte opakující se infekci SARS-CoV-2, analyzuje se infekce, která vytváří příklady COVID-19 čerpané z nosu nebo úst. Všechny testy musí být provedeny podle potřeb FDA. Existují 2 primární druhy virových vyšetření: testy polymerázového domino efektu (PCR). Testy PCR jsou považovány za kritérium, které je třeba dodržovat pro objev COVID-19. Jedná se o jakési vyšetření podporující nukleovou kyselinu (Naat), které virus s největší pravděpodobností objeví než vyšetření antigenem. Obvykle lékař odebere vzorek a odešle jej do laboratoře k vyhodnocení. Výsledky mohou zabírat až 3 dny. Antigenní vyšetření.

Vyšetření Viru CoronaAntigenní vyšetření jsou rychlé testy, které obvykle vytvářejí vést k 15 až půl hodině. Příznivé výsledky jsou opravdu přesné a spolehlivé. Jako celek je však antigenní testy mnohem méně pravděpodobné, že odhalí infekci než testy PCR, zejména pokud neexistují žádné známky a příznaky. Z tohoto důvodu nemůže oddělený nepříznivý výsledek vyšetření antigenem odmítnout infekci. Abyste se ujistili, že nemáte COVID-19, FDA doporučuje provést 2 negativní antigenní vyšetření u lidí se známkami a příznaky nebo 3 nepříznivé antigenní testy u jedinců bez příznaků, provedené s odstupem 2 dnů. Solitární PCR vyšetření může být použito k ověření výsledku antigenního testu autotesty nebo pobytové vyšetření jsou antigenní testy, které lze provádět kdekoli bez nutnosti jít do určitého screeningového zařízení. Důkladně si prohlédněte brožury autotestu a při zkoušce se přesně řiďte pokyny.

Kdy se nechat vyšetřit na COVID-19

Kdy se nechat vyšetřit na COVID-19Situace, ve kterých je nutné se nechat vyšetřit: pokud máte známky a příznaky, nechte se okamžitě vyhodnotit. Pokud má být proveden pouze jeden test, je negativní výsledek vyšetření PCR mimořádně spolehlivý. Pokud použijete antigenní test, příznivý výsledek je spolehlivý, ale nepříznivý výsledek není vždy přesný. Pokud je vaše antigenní vyšetření nepříznivé, získejte další antigenní test po 48 hodinách nebo získejte PCR vyšetření co nejdříve. Pokud nemáte žádné známky a příznaky, stejně jako jste byli skutečně vystaveni viru, který vytváří COVID-19, počkejte nejméně 5 celých dnů po expozici, než se vyhodnotí. Je tedy třeba provést jeden test, negativní výsledek testu PCR je spolehlivější. Pokud používáte antigenní test, příznivý výsledek je seriózní, nicméně nepříznivý výsledek není vždy přesný.

Pokud je vaše antigenní vyšetření nepříznivé, získejte po 2 dnech ještě jedno antigenní vyšetření nebo získejte PCR vyšetření co nejdříve. Pokud je 2. antigenní vyšetření navíc nepříznivé, počkejte ještě 48 hodin a proveďte také třetí test. Kontrola může být užitečná, i když nemáte žádné známky nebo jste byli aktuálně přímo vystaveni COVID-19, například před návštěvou příležitosti nebo před návštěvou osoby s větším rizikem. Nechte se otestovat co nejblíže okamžiku příležitosti, jak je to možné (přinejmenším do 1-2 dnů), abyste vám pomohli učinit oznámená rozhodnutí o vašem zdraví a wellness a také o hrozbě šíření COVID-19 a kontaminace ostatních. Pokud používáte antigen vyšetření, postupujte podle doporučení opakovat zkoušku a ujistěte se, že dostanete nepříznivý výsledek. Kromě toho mohou některá místa kontrolovat jednotlivce bez známek nebo nedávného přímého vystavení, aby se zabránilo šíření COVID-19 na ostatní, zejména na ty, kterým hrozí extrémní zdravotní problém.

Přesně jak si vybrat vyšetření COVID-19

Přesně jak si vybrat vyšetření COVID-19Po příznivém výsledku můžete zůstat na chvíli vyhodnotit příznivé. Některé testy, zejména PCR testy, mohou i nadále vracet pozitivní výsledek až 90 dní. K reinfekcím může dojít do 90 dnů, což může ztěžovat zjištění, zda pozitivní vyšetření naznačuje existenci zcela nové infekce. Přemýšlejte o návštěvě poskytovatele zdravotních služeb, pokud máte jakékoli dotazy nebo problémy týkající se vašich scénářů. Získejte sebehodnocení (testy doma). Koupit sebehodnocení (domácí testy) online nebo v lékárnách a prodejnách. Exkluzivní Zdravotní pojištění vám může kompenzovat cenu nákupu samovyšetření.

Pokud je váš výsledek testu COVID-19

Vyšetření protilátek identifikuje protilátky, které vaše tělo vytváří v boji proti infekci, která způsobuje COVID-19. Testy protilátek by nikdy neměly být použity k identifikaci existující infekce infekcí, která spouští COVID-19. Vyšetření protilátek nemusí odhalit, pokud máte probíhající infekci, protože může trvat 1 až 3 týdny po infekci, než vaše tělo vytvoří protilátky. Testy protilátek lze použít pro zabezpečení veřejného zdraví a wellness nebo k nalezení podmínek spojených s COVID-19. Jakýkoli typ pozitivního výsledku testu COVID-19 naznačuje, že infekce byla spatřena a že jste infekci měli nebo jste ji nedávno prodělali. Oddělte se sami a přijměte preventivní opatření, jako je nasazení Prémiové masky nebo respirátoru, abyste ochránili ostatní před infekcí. Informujte jednotlivce, se kterými jste se nedávno dotkli, že mohli být odhaleni. Znát vzhled příznaků a příznaků. Pokud máte jakýkoli druh nouzových varovných signálů, rychle vyhledejte pohotovostní klinické služby. Spojte se s dopravcem zdravotní péče, oblastní Fakultní nemocnicí nebo drogerií, abyste se dozvěděli o možnostech léčby, které vám mohou být snadno dostupné. Léčba by měla být zahájena během prvních několika dnů, aby byla účinná. Je pravděpodobnější, že skončíte vážně nemocní, pokud jste starší nebo máte základní stav. Léčba je snadno dostupná. Poraďte se se svým lékařem, abyste zjistili nejúčinnější volbu pro vás.

Pokud je váš výsledek testu COVID-19Nepříznivý výsledek vyšetření COVID-19 znamená, že vyšetření infekci nezjistilo, ale nevylučuje, že můžete mít infekci. Pokud jste použili antigenní test, postupujte podle doporučení FDA pro opětovné testování. Pokud máte známky a příznaky: můžete mít COVID-19, ale byli jste testováni dříve, než je virus pozorovatelný. Zvažte možnost, že máte jinou virovou infekci nebo onemocnění, a také musíte být vyšetřeni. U několika stavů, včetně chřipky, je nutná velmi včasná lékařská diagnóza a včasná léčba, aby se zabránilo vážnému onemocnění. Vezměte si denní záchranné sítě, abyste zabránili kontaminaci ostatních lidí. Zavolejte lékaře, pokud máte otázky týkající se výsledku testu nebo pokud se vaše příznaky zhoršují. Pokud ještě nemáte příznaky, které byly skutečně odhaleny viru, který spouští COVID-19, měli byste pokračovat v navrhovaných krocích po přímé expozici. Pokud nemáte známky a příznaky a nebyli jste odhaleni viru, který spouští COVID-19, můžete pokračovat ve svých běžných činnostech. Zůstaňte, abyste podnikli kroky k zajištění sebe i ostatních, včetně sledování známek. Nechte se zkontrolovat ještě jednou, pokud máte známky a příznak.

Leave a Comment