Základní informace týkající se COVID-19

Rate this post

Základní informace týkající se COVID-19COVID-19 je stav vyvolaný koronavirem zvaným SARS-CoV-2. Ten poprvé seznámil tento nový virus 31. prosince 2019, po upozornění na shluk situací předpokládané virové pneumonie, ke které došlo ve Wu-chanu (Čínská lidová republika). Jaké jsou příznaky COVID-19? Jedním z nejčastějších příznaků a příznaků COVID-19 jsou následující: vysoká teplota, chlad, bolest v krku.

Další příznaky, které jsou méně časté a mohou mít vliv na některé jedince patří: bolesti svalů, vážné únava nebo únava, kapající nebo ucpaný nos nebo kýchání, bolest hlavy, bolest očí, wooziness, nový a vytrvalý kašel, napětí nebo nepohodlí horní části těla, nedostatek dechu, chrapot, statný ruce a/nebo nohy, pocit necitlivosti nebo píchání, nevolnost, zvracení, bolest břicha/bolest břicha nebo průjem, mentální anorexie, ztráta nebo úprava preference a/nebo vůně, dušnost. Mezi příznaky a příznaky závažného onemocnění COVID-19, které vyžadují okamžité lékařské zaměření, patří: problémové dýchání, zejména v klidu nebo neschopnost mluvit v celých větách, komplikace, ospalost nebo ztráta vědomí, důsledná bolest nebo stres v prsou, chladná nebo vlhká kůže nebo bledá nebo namodralá kůže, ztráta řeči nebo pohybu. Pokud je to možné, okamžitě zavolejte svého lékaře, abyste mohli popsat ideální kliniku. Lidé, kteří mají již existující zdravotní problém, jsou vystaveni vyšší hrozbě covid-19; pokud je jejich problém znepokojivý, musí vyhledat včasnou lékařskou pomoc. Mezi tyto jedince patří, nicméně nejsou omezeny na, ti, kteří užívají imunosupresivní léky; ti s přetrvávajícím srdcem, plíce, játra, nebo revmatologické stavy; stejně jako lidé s HIV, diabetes mellitus, rakovinné buňky, nebo duševní zhoršení.

Co se stane s jednotlivci, kteří získají COVID-19?

Jak klesají ceny screeningu, je nakonec těžší zjistit, kolik jedinců má COVID-19 a nehledá léčbu. Na začátku pandemie se předpokládalo, že 15% lidí vážně onemocnělo a potřebovalo nemocniční terapii a také kyslík. Nejnovější odhady doporučují, aby byl pobyt v nemocnici nutný u přibližně 3% případů COVID-19. Je to částečně kvůli imunizaci, částečně v důsledku infekčních mutací (zejména omikronových variant) a částečně kvůli dostupnosti specifických lékařských terapií. Většina lidí se plně uzdraví bez požadavku na terapii zdravotního střediska. Pro jednotlivce s COVID-19, kteří mají vysoké riziko závažného onemocnění (viz dotaz uvedený níže), WHO skutečně vydala doporučení pro spolehlivé léčebné terapie ke zvýšení výsledků a prevenci pobytů v nemocnici.

man in white scrub suit lying on hospital bedKromě toho je velmi důležité zůstat opatrní při rozpoznávání jedinců s významnými nemocemi i těch, kteří vyžadují terapii zdravotnického zařízení, aby se s nimi mohli rychle léčit. Účinky extrémního COVID-19 zahrnují úmrtí, selhání dýchacího systému, poruchu sepse, tromboembolismus (trombóza) a také selhání více tělesných orgánů, včetně poškození srdce, jater nebo ledvin. Zřídka, děti mohou vytvořit závažné zánětlivé onemocnění několik týdnů po infekci. Jak můžeme zajistit sebe i ostatní, pokud nevíme, kdo je kontaminován? Můžete se chránit sebe i ostatní před COVID-19 tím, že si vezmete záchranné sítě, jako je udržování dosahu, nošení masky v ucpaných i špatně větraných prostorách, správná hygiena rukou, bezpečnostní opatření při kašli i kýchání (zakrytí úst a také nos s loktem nebo tkání), získání imunizace a také zůstat na stejné úrovni jako vaše posilovací dávky.

Co mám dělat, když mám příznaky a příznaky COVID-19?

Pokud se necítíte dobře, zůstaňte prosím v rezidenci. Jedinci s příznaky a příznaky symptomatické COVID-19, nebo ti, kteří hodnotí příznivé pro infekci, by měli používat masku při spojování nebo sdílení prostor s ostatními uvnitř nebo vně svého bydliště. Pokud máte potíže s dýcháním nebo bolestí nebo tlakem v horní části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Zpočátku zavolejte svého lékaře nebo horkou linku pro návrhy na správném zdravotním středisku. Navzdory stavu očkování se nechte zkontrolovat na COVID-19, zvláště pokud vám hrozí vážné onemocnění.

Pokud ano,můžete získat léky. Přijměte ochranné I záchranné sítě. Používejte obličejové masky, zabraňte přeplněným a také špatně provzdušněným místům, Zlepšete ventilaci interiéru, Udržujte svůj dosah, zajistěte skvělou hygienu rukou a přijměte bezpečnostní opatření při kašli i kýchání (zakryjte si ústa a nos loktem nebo buňkami), nechte se očkovat a také držte krok se svými posilovači. Jak dlouho se zdá, že se příznaky projeví? Průměrná doba od expozice COVID-19 do doby, než se začnou objevovat příznaky, je 5 až 6 dní, přesto se může lišit od 1 do 14 dnů. Z tohoto důvodu se jednotlivcům, kteří byli viru odhaleni, doporučuje, aby zůstali doma a drželi se dál od ostatních, aby zastavili šíření viru.

Kdy mám být vyšetřen na COVID-19?

Kdy mám být vyšetřen na COVID-19?Každý, kdo má příznaky, jako je začátek vysoké horečky a kašel, by měl být testován, kdykoli je to možné, aby bylo zajištěno, že dostane vhodnou klinickou péči. Lidé, kteří nemají příznaky, ale měli blízký hovor s někým, kdo je nebo může být infikován, by také mohli přemýšlet o získání kontroly. Zkontrolujte a také dodržujte standardy Wellness v okolí.

Zatímco člověk čeká na výsledky testů, je pro něj praktické používat masku při jednání s jinými lidmi, uvnitř nebo vně jejich bydliště, nebo při sdílení místností s nimi. Pokud je kapacita screeningu omezena, nejvyšší priorita bude nabídnuta lidem s nejvyšší hrozbou infekce, například zaměstnanci zdravotní péče i jednotlivci s největší hrozbou závažných zdravotních problémů, včetně starších osob, zejména těch, kteří pobývají v pečovatelských domech nebo centrech chronické léčby. Lidé se známkami a příznaky naznačujícími COVID-19 nebo ti, kteří mají pozitivní test na infekci, musí při interakci nebo sdílení prostor s ostatními uvnitř nebo vně svého domu používat masku. Jaký test bych měl zjistit, jestli mám COVID-19? Existují dva primární typy vyšetření, které mohou ověřit, zda jste kontaminováni virem SARS-CoV-2, virem, který vytváří COVID-19. Molekulární testy, jako je polymerázová řetězová reakce (PCR), jsou nejpřesnějšími testy k diagnostice infekce SARS-CoV-2. Molekulární vyšetření odhalí infekci v příkladu amplifikací virového dědičného materiálu na pozorovatelné stupně. Rychlé antigenní vyšetření (také nazývané rychlé analytické testy nebo RDT) spot virové zdravé proteiny (nazývané antigeny). RDT jsou méně komplexní a mnohem rychlejší volbou než molekulární testy a jsou nabízeny k použití kvalifikovanými operátory nebo zkoumaným jednotlivcem (často se jim říká autotest). Testování funguje nejlépe, když je v komunitě distribuováno více virů a když jsou příklady extrahovány od osoby v době, kdy je virus nejvíce infekční, obvykle během prvního 5 na 7 dny poté, co se objeví příznaky. Vzorky pro oba typy vyšetření se odebírají z nosu a/nebo krku tamponem.

Leave a Comment